กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการงานรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563 งานรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 (ในเขตพื้นที่และทั่วไป) ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (ทั่วไป)
ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 (ความสามารถพิเศษ) ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (ความสามารถพิเศษ)
ระบบกรอกใบสมัครออนไลน์ ม.1 ระบบกรอกใบสมัครออนไลน์ ม.4
แก้ไขข้อมูลใบสมัครนักเรียน ม.1 แก้ไขข้อมูลใบสมัครนักเรียน ม.4
พิมพ์เอกสารใบสมัครนักเรียน ม.1 พิมพ์เอกสารใบสมัครนักเรียน ม.4
สรุปรายชื่อนักเรียน ม.1 ที่กรอกใบสมัครแบบออนไลน์ สรุปรายชื่อนักเรียน ม.4 ที่กรอกใบสมัครแบบออนไลน์
----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----