กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1ค21101คณิตศาสตร์11.5203544535589132930000521
ม.1ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม10003813452000080
ม.1ค21203คณิตศาสตร์เสริมทักษะ GSP0.5000502418000029
ม.2ค22101คณิตศาสตร์31.5241742878997521121000521
ม.2ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 316127488911000065
ม.2ค22203คณิตศาสตร์เสริมทักษะ GSP0.5010126518000033
ม.3ค23101คณิตศาสตร์ 51.545308765926460610000504
ม.3ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5121025111837000076
ม.3ค23203คณิตศาสตร์เสริมทักษะนานาชาติ0.5100102623000033
รวม(ม.ต้น)989618022125929229042510001862
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)5.265.169.6711.8713.9115.6815.5722.820.05000100
ม.4ค31101คณิตศาสตร์ 11282040424335451380000391
ม.4ค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1211101514434646390000224
ม.4ค31203คณิตศาสตร์เสริมทักษะ GSP0.5000000034000034
ม.5ค32101คณิตศาสตร์3116233048588725741000362
ม.5ค32201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม32814915302648620000212
ม.5ค32203คณิตศาตร์เสริมทักษะ GSP0.5000001031000032
ม.6ค33101คณิตศาสตร์ 5117272759726147900003403
ม.6ค33201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 529221735475320340000237
ม.6ค33203คณิตศาสตร์เสริมทักษะ PAT10.50000101220000033
ม.6ค33205โครงงานคณิตศาสตร์0.5000911848000040
รวม(ม.ปลาย)8911613822230531724753010031968
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)4.525.897.0111.2815.516.1112.5526.930.05000.15100
///
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1ค21102คณิตศาสตร์21.5352235575693871290000514
ม.1ค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1110414111040000081
ม.2ค22102คณิตศาสตร์41.5423561706157631271000517
ม.2ค22202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม13105656821000165
ม.3ค23102คณิตศาสตร์ 61.5842057486569468950017500
ม.3ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม19894762030000093
รวม(ม.ต้น)17496167189208242234436600181770
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)9.835.429.4410.6811.7513.6713.2224.630.34001.02100
ม.4ค31102คณิตศาสตร์2128664475041548900010389
ม.4ค31202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม221112016184553600000224
ม.5ค32102คณิตศาสตร์41161619356256411160000361
ม.5ค32202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม421041221263044610004212
ม.6ค33102คณิตศาสตร์ 61526259584630344000022403
ม.6ค33202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6216131525286435350006237
ม.6ค33204คณิตศาสตร์เสริมทักษะ PAT 10.5001000032000033
ม.6ค33206คณิตศาสตร์ธุรกิจ1203243322000039
รวม(ม.ปลาย)135102193204234269264455000421898
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)7.115.3710.1710.7512.3314.1713.9123.970002.21100
//
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมตลอดปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ผลการเรียน เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
รวม(ตลอดปีการศึกษา)4964106788361006112010351846700637498
คิดเป็นร้อยละ (ตลอดปีการศึกษา)6.625.479.0411.1513.4214.9413.824.620.09000.84100

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----